Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Energicentrum på gång

Publicerad 2019-10-21 10:28
Under hösten 2019 inleds arbete för att etablera ett Energicentrum på Gotland. Den nya verksamheten ska bidra till att utveckla gotlänningarnas kunskaper och stärka deras möjlighet att påskynda omställningen till ett hållbart energisystem på Gotland.

Det finns mer info på energicentrum på sidan

https://gotland.se/energicentrum

Det finns också en enkät som du gärna får fylla i. En enkät om vardagliga transporter och om förväntningar på Gotlands nya Energicentrum. Länken hittar du här nedan.