Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vill du jobba för Skapande skola läsåret 2020/2021?

Publicerad 2019-10-18 15:47
Fram till och med den 18 november tar vi emot förslag ifrån yrkesutövande kulturaktörer inom alla konstarter.

Vill du jobba med kulturinsatser i skolan? Vi tar emot erbjudanden och förslag till nästa läsår. Din ansökan ska göras via e-tjänst som du hittar på webbsidan www.gotland.se/skapandeskola

Där kan du även läsa mer om hur vi arbetar med Skapande skola på Gotland. Målgruppen kan vara från förskola till årskurs 9.

Kontakta kultursamordnaren på telefon 0498-269651 eller via e-post hanna.warff-radhe@gotland.se om du vill samråda eller veta mer innan du gör din ansökan. Välkommen!

Utbildnings-och arbetslivsförvaltningen i samarbete med RSF:s kultur-och fritidsavdelning