Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Jörgen blev årets tjänsteman

Jörgen Benzler, samordnare vid Vuxenutbildningen, Region Gotland, vann priset ”Årets tjänsteman” vid Företagardagen 2019.