Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland deltar på Företagardagen

Publicerad 2019-10-17 09:00
Nu pågår Företagardagen 2019 - årets kunskaps-, inspirations- och mingeldag för öns företagare. Årets tema är Globala mål - Lokal tillväxt. Region Gotland är med och pratar om hållbarhet utifrån FN:s globala mål.

- Företagen är viktiga för Gotland, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande, som öppningstalar tillsammans med Paul Dino Larsson, ordförande för Tillväxt Gotland.

- Gotland har stora demografiska utmaningar framför oss, vi blir en större andel äldre, samtidigt som befolkning i arbetsför ålder minskar, det ställer stora krav på oss om vi ska klara välfärden. Vi är beroende av företagare för att även i framtiden ha en bra skola för våra barn och en god sjukvård när vi blir sjuka. Det är endast genom tillväxt och fler personer som jobbar som vi kan få in mer pengar till välfärden, poängterade Eva Nypelius när hon inledde dagen.

Deltar gör 500 personer från gotländska företag och 30 företag deltar på mässtorget. Det gör även Region Gotland i form av regionala utvecklingsenheten och kommunala vuxenutbildningen, som båda finns med som utställare.

Vuxenutbildningen finns plats för att berätta om möjligheterna till samverkan mellan näringsliv och utbildning. Till exempel kring planeringen av yrkesutbildningar. De har också ned sig "sin egen" föreläsare, nämligen företagsledaren Azita Shariati, som kommer att prata om mångfald och jämlikhet. Detta för att föra fram budskapet om det utmaningar arbetslivet står inför där en av lösningarna på kompetensförsörjningen kan vara att se nyanlända som en del av lösningen.

Huvudarrangör för Företagardagen är Tillväxt Gotland tillsammans med medarrangörerna Region Gotland, Cementa, ICA Maxi Visby och Destination Gotland.

Läs mer om Företagardagen