Kontakt

Film på Gotland
Besöksadress: Kustateljén, Kustparksvägen 7, 624 70 Fårösund

Paola Ciliberto 
Verksamhetschef
Mån-fre
Telefon: 0737-65 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Sandra Fröberg
Utvecklare barn och unga samt visning
Mån-tor
Telefon: 0733-02 66 69
E-post: sandra.froberg@gotland.se

Ville Jegerhjelm
Filmkommissionär
Mån-tor
Telefon: 0704-217590
E-post: vilhelm.jegerhjelm@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ur ungdomsserien Dröm från 2019, inspelad i Slite på Gotland. Foto: Filip Hammarström.

Filmstrategi för Gotland

I takt med den digitala utvecklingen ökar kraven på kunskap om film och rörlig bild som konstnärligt uttrycksmedel, kommunikationsform och verktyg för lärande. Filmstrategi Gotland 2018-2023 visar vägen för det regionala filmarbetet.  

Som tredje region i landet har Region Gotland skapat en filmstrategi med syfte att samla, stärka och visa vägen för det regionala filmarbetet. Filmstrategi Gotland 2018-2023 skall med filmen som grund bidra till att stärka bilden av varumärket Gotland. 

Strategin har flera mål, bland annat att stärka samverkan mellan filmaktörer, civilsamhälle och näringsliv, utveckla internationella samarbeten i Östersjöregionen, stärka Gotland som inspelningsplats och bidra till utveckling av Gotlands folkhögskola. Filmen ska även vara en självklar del av den identitet som formar människorna som lever, bor och verkar på Gotland. 

Här kan du ladda ner både Filmstrategi Gotland 2018-2023 samt handlingsplanen.