Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

90 miljoner kronor till ön – eller inte

Publicerad 2019-09-25 11:56
I morse deltog regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C), på det frukostseminarium som anordnats i riksdagen om det omdebatterade kostnadsutjämningsförslaget.

Det var bland andra de gotländska riksdagsledamöterna Hanna Westerén (S) och Lars Thomsson (C) som bjudit in till seminariet. Där lyftes frågan om det förslag på ett nytt kostnadsutjämningssystem som ligger på riksdagens bord för beslut. Så här kommenterar Eva Nypelius morgonens möte.
 
Varför är den här frågan viktig för Gotland?
– Att vi har ett kostnadsutjämningssystem som bygger på aktuella data och ger mer rättvisa förutsättningar att bedriva välfärdstjänster som vård, skola och service i hela landet är en ödesfråga för Gotland. Vi är en relativt stor kommun samtidigt som vi är landets minsta sjukvårdshuvudman där vi måste ha akutsjukvård och förlossning för en befolkning med endast 59 000 invånare.

Hur mycket pengar handlar det om för vår del?
– Det uppdaterade förslaget handlar om cirka 90 miljoner kronor i ökat utjämningsbidrag för Gotlands del.

Vad gav dagens möte?
– Det var ett givande möte. De olika förutsättningar som gäller i landet belystes och jag fick lyfta fram Gotlands specifika förutsättningar som ö-region.

Vad händer nu?
– Utredningens förslag var att det skulle införas 1 januari 2020 och nu ligger frågan på riksdagens bord och jag hoppas att det blir verklighet efter ett beslut i höst. För övrigt kan sägas att det här förslaget är en bra bit på vägen, men det kompenserar inte fullt ut för ö-läget. Gotland som enda ö-region behöver likvärdiga förutsättningar för en fungerande välfärd, dygnet runt, året runt.