Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beslut om ny avfallsplan

Publicerad 2019-09-20 15:16
Tekniska nämnden höll ett möte den 19 september. Mötet hölls i Slite, normal sammanträdesplats är annars Rådhuset på Visborgsområdet i Visby.

Vid sammanträdet tog man bland annat ett beslut gällande vatten som möjliggör upp till 130 nya anslutningar till det kommunala vattenledningsnätet i Lickershamnsområdet.

En ny avfallsplan under devisen ”Vi gör avfall till en resurs” togs det också beslut om. Planen ska nu ut på samråd. Den kommer att läggas ut på regionens hemsida.

Vid Slitemötet passade nämnden även på att titta lite på en park samt badplatsen med mera.