Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bergmancenter på Fårö får fast stöd från regeringen

Publicerad 2019-09-18 12:09
Det tillfälliga regeringsstöd på 1,5 miljoner kronor Bergmancenter tilldelades 2019 kommer att bli ett fast stöd från och med 2020. Stiftelsen Bergmancenter på Fårö beviljas ett årligt stöd för sitt fortsatta arbete med att förvalta Ingmar Bergmans konstnärskap.

– Efter sexton års verksamhet kring Bergmanarvet på Fårö, den plats Ingmar Bergman valde att leva och verka på under stor del av sitt liv, är vi naturligtvis oerhört glada över att den svenska regeringen nu betraktar det som en nationell angelägenhet och genom ett årligt stöd bidrar till att verksamheten får en stabil grund, säger Jannike Åhlund, stiftelsens ordförande.

Verksamhetschefen Cristina Jardim Ribeiro:
– Det här är väldigt efterlängtat och innebär, förutom ett erkännande av Ingmar Bergmans stora betydelse för Sverige, filmhistorien och filmkonsten, att Bergmancenter äntligen kan planera framåt.

– Stödet, i kombination med det årliga stöd vi får från Region Gotland, betyder att vi kan få en stabil verksamhet som sträcker sig utöver sommarmånaderna och kan komma både hitresta och gotlänningar till del, året runt. Vi skapar och sprider kultur i en glesbygd, där den verkligen behövs, men verksamheten gynnar såväl Gotland som Sverige. Stödet innebär också att vi kan fortsätta att utveckla vår satsning på barn och unga i samarbete med lokala och nationella samarbetspartners.