Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vem tycker du ska få 2019 års kulturpris?

Publicerad 2019-09-13 14:34
Nu kan du påverka vem som ska bli årets kulturpristagare! Varje år delar Region Gotland ut ett kulturpris till personer eller organisationer som utfört en bestående kulturgärning på Gotland.

Alla gotlänningar har möjlighet att nominera och härmed inbjuds du att lämna förslag på vem som ska få årets kulturpris. Nomineringsblankett och mer information finns på www.gotland.se/kulturpris. Sista dag för nominering är den 1 oktober.

Kontakta Madeleine Nilsson på 0498-26 96 28 eller e-post madeleine.nilsson01@gotland.se för mer information.