Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så arbetar socialtjänsten i samband med vårdnadstvister

Publicerad 2019-09-20 09:08
Med anledning av många frågor just nu kring socialtjänstens arbete i samband med vårdnadstvister berättar vi här om hur vi jobbar.
Socialförvaltningen har blivit anmäld till Justitiekanslern, JO. Anmälan handlar om hur socialtjänsten agerat i samband med en vårdnadstvist.
 
JO kommer att titta på anmälan och bestämmer sedan om ärendet ska utredas eller inte. Berörda tjänstemän och chefer kommer då att få svara på frågor.
 
- Vi kommer att vara behjälpliga på alla de sätt som krävs. Antingen får vi kritik och då behöver vi se över våra rutiner och processer så vi handlar enligt lagstiftningen. Eller så får vi inte kritik och och då kan vi slå fast att vi har följt lagstiftningen. Det viktigaste för oss är att barnen får den bästa hjälp de kan få, säger Christina Godare, avdelningschef på individ- och familjeomsorgen.
 
Christina Godarve kan inte svara på frågor om det enskilda ärendet som nu anmälts till JO.
 
Nedan besvarar hon dock några frågor som tar upp hur socialtjänsten arbetar i samband med vårdnadstvister.
 
Vad kan socialtjänsten göra när föräldrar inte kommer överens om vårdnaden?
- Det är föräldrarnas ansvar att se till så att barnen får det bra efter en separation. Föräldrar som inte kan komma överens kan få hjälp att resonera sig fram till en gemensam syn på vårdnad, boende eller umgänge för det gemensamma barnet. 
Socialtjänsten kan, om föräldrarna vill, hålla i samarbetssamtal mellan föräldrarna.
 
Vad är en vårdnadstvist?
- En vårdnadstvist är en civilrättslig tvist där föräldrarna är parter i målet. 
Det är en domstol som då avgör hur vårdnaden ska se ut. Domstolen kan ge socialtjänsten i uppdrag att göra en utredning inför beslutet i domstolen.
 
Vilken är socialtjänstens roll efter domstolens beslut?
- Efter en vårdnadstvist i domstol kan socialförvaltningen erbjuda stöd för att hjälpa föräldrarna följa det som domstolen har beslutat. Detta stöd är frivilligt.
Socialtjänsten kan inte överpröva domstolens beslut. Det kan dock parterna göra.