Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Trafikantvecka med säker cykling och gång i fokus

Publicerad 2019-09-11 09:33
Den europeiska trafikantveckan äger rum varje år den 16-22 september runt om i Europa. I år är Gotland med som arrangör vid sidan av 2000 regioner från 45 länder. Årets tema är säker cykling och gång med uppmaningen ”Ta klivet - börja gå”!

Europeiska trafikantveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Varje kommun utformar sina egna aktiviteter. Det kan handla exempelvis om aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter.

Vad händer under veckan?

Trafikantveckan på Gotland bjuder bland annat på föreläsningar om samåkning, cykelsäkerhet, kollektivtrafik till naturområden och luftkvalitet samt möjligheter att testa elcyklar och fotoorientering. Dessutom kan den som besöker Fårönatta resa gratis och fossilfritt med Ratta Grönt-bussen mellan Broa och Sudersand.