Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Peter Lindvall sjukskriven till årsskiftet

Publicerad 2019-09-10 14:56
Regiondirektör Peter Lindvall kommer under hösten att genomgå en större operation med efterföljande konvalescens.

Med anledning av detta är han sjukskriven en tid framåt och tillförordnad regiondirektör under Peters frånvaro är socialdirektör Marica Gardell.

- Vi har en fantastisk vård i Sverige och tack vare den genomförde jag en kranskärlsröntgen i början av september. Den visade på förträngningar i några kärl vilket behöver åtgärdas genom en operation senare i höst. Jag vill nu kunna koncentrera mig på min hälsa och på att så småningom bli fullt frisk, säger Peter Lindvall, regiondirektör.

- Peter har informerat mig om sitt hälsotillstånd och det är nu viktigt att han får koncentrera sig på att bli fullt frisk. Det känns också tryggt att Marica Gardell med sin erfarenhet går in som tillförordnad under Peters sjukskrivning, säger Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande.