Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Informationsträff om familjehem

Publicerad 2019-09-10 13:45
Vill du veta mer om hur det är att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson?
I höst arrangerar socialförvaltningens familjehemsteam en informationsträff. Då får du reda på mer om vad uppdragen innebär och du kan anmäla ditt intresse.
 
Datum: Torsdag den 19 september klockan 18.00
Plats: Polhemsgatan 29 i Visby
 
Du kan redan nu kontakta oss:
Matilda Snoder: matilda.snoder@gotland.se, telefon 0498-20 49 21.
Maria Forsberg: maria.forsberg@gotland.se, telefon 0498-26 32 95.