Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Internationell konferens om kräftor och vattenbruk

Publicerad 2019-09-04 13:52
Blått Centrum Gotland - som drivs gemensamt av Uppsala universitet, Länsstyrelsen och Region Gotland - arrangerade i slutet på augusti en internationell vetenskaplig konferens om kräftor. Konferensen inleddes med en mer praktiskt inriktad seminariedag om kräftodling och vattenbruk.