Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Renoveringen av lekplatsen i Klinte startar nu

Publicerad 2019-09-04 12:32
Det är en stor renovering som ska göras av lekplatsen i Klinte och arbetet beräknas vara klart i mitten av oktober. Lekplatsen byggs med djungeltema som tagits fram efter dialog med barn i trakten och lekplatsen kommer att vara delvis tillgänglighetsanpassad.

Efter mycket lekande är lekplatsen i Klintehamns samhälle nedsliten och behöver därför renoveras. Renoveringen drar igång i dagarna. Nya lekplatser på ön har ofta ett tema. Denna ska få ett djungeltema och det ska bli en plats för äventyr.

Gummiasfalt läggs direkt på asfalten och skapar därmed en säkrare och mer tillgänglig lekyta. Dagens sand byts ut mot träflis vilket gör ytan mer tillgänglig. Delar av asfaltytan sparas för basket och ger plats för framtida utveckling av aktiviteter. Ny belysning skapar en tryggare plats för besökare och ger möjlighet till lek under en större del av året.