Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

God vattenkvalitet vid Gotlands badplatser

Publicerad 2019-08-30 11:58
I augusti genomfördes provtagning på 23 av öns badplatser. 21 av dem visade en så kallad tjänlig badvattenkvalitet. Två visade en vattenkvalitet som var tjänlig men med anmärkning.

Det var vid provtagningen vid Toftagropen och Snäckviken som något förhöjda bakterievärden uppmättes och därför får badkvaliteten omdömet tjänligt med anmärkning. Omprov vid Toftagropen visade sedan goda värden. Omprovet vid Snäckviken visade fortsatt något förhöjda värden av e-colibakterier. Nästa planerade provtagning blir vid försäsongsprovtagningen i juni nästa år.

– Vattenkvaliteten generellt vid de gotländska badplatserna är väldigt god, säger miljöskyddsinspektör Jonatan Levin. Det är troligt att alla så kallade EU-bad kommer att få klassningen ”utmärkt badvattenkvalitet”.

De badplatser som ingått i provtagningen är:

Kustvatten:

Björkhaga                           

Brissund

Burgsvik

Ekeviken

Herta (EU)

Holmhällar

Ihreviken (EU)

Kallbadhuset (EU)

Ljugarn (EU)

Nisseviken

Sandhamn

Sandviken (EU)

Slite strand (EU)

Snäckviken (EU)

Sudersand (EU)

Tofta (EU)

Åminne (EU)

 

Sötvatten:

Blå lagunen (EU)

Follingbo kalkbrott

Sigvalde träsk

Tingstäde träsk

Toftagropen

Träkumlagropen

 

Resultaten från provtagningarna finns tillgängliga på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida.