Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tekniska nämnden tog flera stora vattenbeslut

Publicerad 2019-08-29 08:00
Flera vattenärenden avgjordes när tekniska nämnden 28 augusti höll sitt första möte efter sommaruppehållet.

Bland annat beslöt man om att etappmässigt häva anslutningsstoppet vad det gäller anslutning till dricksvattennätet på södra Gotland.

Nämnden godkände ett avtal med Cementa som gäller byggandet av ett vattenverk och infrastruktur kring detta samt vattenleveranser. Avtalet tecknas för att kompensera för de grundvattenförluster det kan bli om bolaget får det utökade brytningstillstånd man ansökt om.

Vidare godkände tekniska nämnden ett ärende som rör inrättande av vattenskyddsområde Bäste träsk. Detta ärende går vidare till regionfullmäktige.

Räddningstjänsten diskuterades. Nämnden vill bland annat att insatserna ökas för att få in mer RIB-personal (Räddningstjänstpersonal I Beredskap) i verksamheten.