Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tekniska nämnden häver anslutningsstoppet etappvis

Publicerad 2019-08-28 15:57
På grund av den rådande, besvärliga dricksvattensituationen på Gotland beslutade tekniska nämnden år 2016 om ett stopp för anslutningar till dricksvattennätet på Gotland söder om Tofta.

I och med att det nya bräckvattenverket är klart, så häver nu nämnden anslutningsstoppet etappvis på södra Gotland.

De socknar där anslutningsstoppet hävs först får sitt vatten från Alva vattentorn. Detta med start den 1 oktober.

Eftersom dricksvattensituationen på hela Gotland, och inte minst på södra Gotland, har varit besvärlig flera år innan 2016 så fattade nämnden beslut om att säga nej till fler dricksvattenanslutningar av fastigheter söder om Tofta. Detta gjordes med stöd av Vattentjänstlagen och skulle gälla fram till dess att vattenverk i Kvarnåkershamn var igång.

I juni i år driftsattes Kvarnåkershamnsverket och försörjer nu södra Gotland med kommunalt dricksvatten. Så småningom ska verket även leverera vatten norrut på Gotland upp till Visby.

Gäller dessa områden

De områden/socknar som först får ansluta sig är: Sproge, Silte, Hablingbo, Havdhem, Näs, Grötlingbo, Fide Öja, Vamlingbo, Hamra, Eke, Alva, Hemse, Rone och Burs. Dessa socknar får sitt vatten från Alva vattentorn.

För att nyanslutningstrycket, och därmed förbrukningen, inte ska bli allt för stort kommer alltså anslutningsstoppet hävas etappvis med start med dessa socknar ovan.