Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årliga stipendier

Här är våra stipendier som vi delar ut varje år

Mårtenssons stipendier
Tilldelas tre musikelever i åldern 15-20 år som har hög konstnärlig nivå, är bra förebilder och kan representera Kulturskolan.

Lions Kulturstipendier
Tilldelas 2-3 elever eller grupper i årskurs 4-6. Kulturskolan utser stipendiaterna, men stipendierna överlämnas av representanter för Lions.

Kulturskolans Danstipendium
Danspedagogerna beslutar om ett stipendium som oftast ges till två elever.

Kulturskolans Teaterstipendium
Teaterpedagogerna beslutar om ett stipendium som oftast ges till två elever.

Musik-Pelles stipendium
Stipendiet tilldelas en före detta elev på Kulturskolan, som valt att vidareutbilda sig inom musikområdet.