Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny upphandling för hämtning av hushållsavfall

Publicerad 2019-08-26 10:32
Region Gotland gör upphandling för hämtning av hushållsavfall med fokus på kundnöjdhet, arbetsmiljö och miljöfrågor.

Region Gotland har som mål att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle till år 2025. Anbudsunderlagets inriktning är att bygga och utveckla ett partnerskap med den entreprenör som Region Gotland träffar avtal med. Avtalet är på fem år.
- Teknikförvaltningen vill modernisera tjänsten som ger abonnenterna snabbare service. Vi öppnar då för att hitta nya administrativa och tekniska lösningar tillsammans med entreprenören. Med det här tar vi nästa steg mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Ett viktigt mål för Region Gotland, säger Patric Ramberg, förvaltningschef på teknikförvaltningen.

Linda Vonstad, chef för avfallsavdelningen fortsätter:
- Att se avfall som en resurs är nyckeln till framgång. Region Gotland ska tillhöra toppskicket i landet när det gäller avfallshantering, Innovationer och tjänsteutveckling blir viktiga ingredienser för att lyckas.

I utvärderingskriterierna viktas mervärden som kundservice, miljöfrågor och arbetsmiljö. Minst 70 procent av uppdragets hämtningsställen ska hämtas av fordon med biogasdrift.

Region Gotland har det regionala utvecklingsansvaret. Upphandlingen tar fasta på utveckling och innovation under avtalsperioden.
- Det handlar om många olika frågor men fokus kommer att ligga på service, miljöfrågor, arbetsmiljö, driftsäkerhet och teknisk utveckling, avslutar Patric Ramberg.