Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu utvärderas tre semesterperioder

Publicerad 2019-08-19 16:14
"Vikarier och ordinarie personal gör och har gjort ett fantastiskt jobb i sommar".

Drygt 400 vikarier inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta har varit anställda under sommaren. Ordinarie personal har tagit ett stort ansvar för att verksamheten ska flyta på så bra som möjligt.

- Både vikarier och ordinarie personal gör och har gjort ett fantastiskt jobb i sommar, säger Roger Nilsson, HR-chef på socialförvaltningen.

Socialförvaltningens insatser är omfattande under hela året och hemtjänsten får till och med mer att göra under sommaren när sommargotlänningar ansöker om hjälp.

- De rapporter jag har fått till mig är att det ändå varit relativt lugnt och att brukare och kunder har fått den hjälp de behöver. En stor eloge till alla som jobbat, säger Roger Nilsson.

Under september och oktober kommer sommaren att utvärderas.

- Vi behöver få en bild av arbetsmiljön, övertidstimmar och sjukfrånvaro bland annat. Det är viktigt att sommaren har fungerat både för brukare och för medarbetare.

Till i år infördes systemet med tre semesterperioder. Detta för att klara vårt uppdrag och säkerställa att medarbetare får sina semestrar. Men det fanns en oro för hur det skulle fungera.

- Därför utvärderar vi det extra noga. Först förs en dialog på alla berörda arbetsplatser och sedan förs den dialogen vidare med förvaltningens ledningsgrupp och med fackförbund.