Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen att delta i Världsarvsdagen 2019 för barn och ungdomar!

Publicerad 2019-08-19 13:39
Hansestaden Visby är ett världsarv, en plats som vi bevarar för hela mänskligheten. De ungas engagemang är avgörande för kunskap och delaktighet i Gotlands unika byggnadskultur och internationella historia. Snart är det dags för Världsarvsdagen och dess aktiviteter.

Under augusti och september välkomnas alla skolklasser i grundskolan och på gymnasiet att delta i Världsarvsdagen 2019 genom att lärarna anmäler sina klasser till någon eller flera av följande aktiviteter:

  • En avgiftsfri exklusiv visning av världsarvsstaden Visby med fokus på samhällsutveckling och livsöden på Klinten.
  • Frågesporten Världsarvskampen i P4 Gotland.
  • Skriv- och fototävlingar.
  • Ringmuren runt den 2 oktober.

Prisutdelning sker i samband med Visbydagen den 5 oktober.

Världsarvsdagen är ett samarbete mellan Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Gotlands Museum, Radio Gotland och Calle Brobäck.