2003-08-21, §§ 189-207

Utskrivet från: http://gotland.se/10426
Regionstyrelsen 2003-08-21
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: kl 9.00-10.30
Närvaro
Beslutande
Sonia Landin (s), ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Björn Jansson (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Hans-Åke Norrby (mp)
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Roy Hansson (m)
Lena Celion (m)
Yngve Andersson (kd), tjg ersättre
Ylva Simander (s), tjg ersättare
Rose-Marie Stenbom (s), tjg ersättare
Hans-Erik Svensson (s), tjg ersättare
Övriga närvarande
Curt Broberg(c)
Leif Dahlby (s)
Birgitta Eriksson (m)
Gösta Hult (c)
Stefan Nypelius (c)
Heidi Pilsch (mp)
Bodil Rosengren (v)
Mats Sundin (s)
Göran Örtbrant (m)
Bo Dahllöf, regiondirektör

Sekreterare:Ann Egefalk, 0498-26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2003-08-27

Datum för anslags nedtagande: 2003-09-18