Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bevattningsförbudet på Gotland hävs söndagen den 1 september

Från och med söndagen den 1 september hävs bevattningsförbudet över hela ön. Nivåerna i de stora vattenmagasinen är dock fortfarande mycket under det normala. Därför är vi tacksamma om alla på Gotland, oavsett om man får sitt vatten från egen brunn eller från Region Gotlands vattenledningsnät, fortsätter att spara på vårt gemensamma dricksvatten. Det viktigaste livsmedlet!

Vi vill också passa på att tacka alla gotlänningar och besökare som sparat så mycket dricksvattnen. Vi kan berätta att vi på Gotland bara under juli månad sparade cirka 20 procent vatten jämfört med tidigare år. Det är bra gjort med tanke på att då är det också flest besökare här.

En lägre vattenförbrukning håller också i sig sett över helår. Det har alltså inte bara skett en attitydförändring, utan också en beteendeförändring över tid!