Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fortsatt högt söktryck inom sjukvården – extra vårdplatser har öppnats

Publicerad 2019-08-08 14:43
Sjukvården har under sommaren haft hög belastning. Söktrycket på akutmottagningen är fortsatt högt vilket kan medföra längre väntetider än vanligt.

- Vi vill påminna alla som inte är akut sjuka att i första hand kontakta 1177 där sjuksköterskor bedömer vårdbehovet och kan hänvisa till rätt vårdinstans, säger ställföreträdande sjukvårdschef Veronica Snoder.

Sedan söndagen den 4 augusti har extraplatser hållits öppna för att möta behovet av slutenvård på lasarettet. Arbetsmiljön för personalen är ofta ansträngd sommartid och med ytterligare vårdplatser som skall bemannas och hållas öppna blir läget extra ansträngt.

Primärvårdens turistmottagning på vårdcentralen Wisby Söder är öppen och har kvällsmottagning måndag till fredag, klockan 08:15 till 19:00, till och med vecka 32.