Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hemsebadets ordinarie öppettider

Bassängtider

Tiderna gäller för stora bassängen, barnbassängen, barnlandskapet och bubbelpoolen. Lokalen stänger 30 minuter efter nedanstående tid.

Måndag:    Föreningsverksamhet samt egen verksamhet
Tisdag:       14.00-20.30
Onsdag:     07.00-09.00 och 15.00-19.30
Torsdag:    Föreningsverksamhet samt egen verksamhet
Fredag:      07.00-09.00 och 12.00-19.30
Lördag:      09.00-15.30
Söndag:     09.00-15.30

Vi erbjuder alltid en bana för motionssim i den stora bassängen.

Med reservation för eventuella ändringar.

Rehabbassängens öppettider för allmänheten

Notera att på vardagar är det 16-årsgräns i bassängen.
På helgerna är det familjebad.

Måndag:   Föreningsverksamhet samt egen verksamhet
Tisdag:      15.00-16.00 (16+)
Onsdag:    07.00-09.00 och 17.00-18.00 (16+)
Torsdag:   Föreningsverksamhet samt egen verksamhet
Fredag:     07.00-09.00 och 12.00-19.30 (16+)
Lördag:     12.00-13.30 (familjebad)
Söndag:    09.00-13.30 (familjebad)