Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hemsebadets öppettider

Badet håller stängt tills vidare på grund av renovering och coronapandemin.

Hemsebadet är stängt för renovering mellan april 2021 och årsskiftet 2021-2022.

 

Restriktioner

Just nu råder speciella omständigheter på grund av Coronapandemin.
Mer om Restriktioner på grund av pandemin >>>