Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hemsebadets öppettider

Just nu gäller sommaröppettider på Hemsebadet. De ordinare tiderna som presenteras på den här sidan börjar att gälla igen från och med vecka 34.
 
Tiderna gäller för stora bassängen, barnbassängen, barnlandskapet och bubbelpoolen. Lokalen stänger 30 minuter efter nedanstående tid.

 

Bassängtider

Måndag:    Föreningsverksamhet samt egen verksamhet
Tisdag:       14.00-20.30
Onsdag:     07.00-09.00 och 15.00-19.30*
Torsdag:    Föreningsverksamhet samt egen verksamhet
Fredag:      07.00-09.00 och 12.00-19.30
Lördag:      09.00-15.30
Söndag:     09.00-15.30

*Mellan klockan 17.00-19.00 är delar av bassängen upptagen av annan verksamhet.

Vi erbjuder alltid en bana för motionssim i den stora bassängen.

Med reservation för eventuella ändringar.

Varmvattenbassängens öppettider för allmänheten

Måndag:   Föreningsverksamhet samt egen verksamhet
Tisdag:      15.00-16.00 och 18.00-19.30
Onsdag:    07.00-09.00, 15.00-16.00 och 17.00-18.00
Torsdag:   Föreningsverksamhet samt egen verksamhet
Fredag:     07.00-09.00 och 13.30-19.30
Lördag:     09.00-10.00 och 11.30-13.30
Söndag:    09.00-13.30

 

Fortsatt ansvar att minska smittspridning av covid-19

Alla har fortfarande ett ansvar att minska smittspridningen av covid-19. Både vaccinerade och ovaccinerade personer ska fortsatt stanna hemma vid symptom. Du som inte är vaccinerad har ett särskilt ansvar och behöver fortsatt hålla avstånd i inomhusmiljöer där många vistas och minimera risken för att smittas av covid-19. 

Läs en sammanställning av de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin (krisinformation.se)