Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hemsebadets öppettider

Badet håller stängt tills vidare på grund av renovering.

Hemsebadet är stängt för renovering sedan april 2021 och öppnar i mitten av februari 2022.

Fortsatt ansvar att minska smittspridning av covid-19

Alla har fortfarande ett ansvar att minska smittspridningen av covid-19. Både vaccinerade och ovaccinerade personer ska fortsatt stanna hemma vid symptom. Ovaccinerade vuxna och barn från förskoleklass rekommenderas även att testa sig vid symtom, om de inte nyligen genomgått covid-19. Du som inte är vaccinerad har ett särskilt ansvar och behöver fortsatt hålla avstånd och minimera risken för att smittas av covid-19. 

Läs en sammanställning av de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin (krisinformation.se)