Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Högt söktryck till vården – 1177 Vårdguiden rätt väg in

Publicerad 2019-07-22 15:51
Just nu är det många som söker vård på Visby lasaretts akutmottagning och på vårdcentralerna. Allmänheten uppmanas att först kontakta Sjukvårdsrådgivningen 1177, om man är i behov av vård. På 1177.se finns råd om vård dygnet runt, året runt.

Tack vare ökad tillgång till korttidsplatser i socialtjänsten kunde fler utskrivningsklara patienter lämna Visby lasarett. Det framgår av den andra rapporten om den gotländska sommarvården. 

- Vi har haft ett gott samarbete med socialförvaltningen som kunnat möta patienternas behov av korttidsplatser, säger sjukvårdschef Cathrine Malmqvist.  Vårdplatsläget på lasarettet är sedan mitten av förra veckan bra. Under sommaren prioriterar hälso- och sjukvården i huvudsak akut vård och utredning och behandling av tumörsjukdomar, säger hon.

Vårdcentralerna har öppet som vanligt
Vårdcentralerna är öppna som vanligt. Dessutom erbjuder turistmottagningen på vårdcentralen Wisby Söder kvällsmottagning måndag-fredag klockan 08.15- 19.00 till och med vecka 32.

- Trycket och efterfrågan på besökstider på turistmottagningen är stort. Vi har bemannat upp med läkar- och sköterskeresurser, men vi måste ändå prioritera vård av de mest akut sjuka patienterna. Drop-in mottagningen är välbesökt, säger Nicme Ilia, enhetschef på vårdcentralen Wisby Söder. I det stora hela anser vi ändå att vi har läget under kontroll och att våra patienter får den vård de behöver och har rätt till, säger hon.

Kontakta 1177 först
På 1177.se finns råd om egenvård. Man kan själv utföra e-tjänster såsom bokning eller avbokning av tid, beställning av klamydiaprov samt förnyelse av recept eller intyg. Om man behöver få vård bör man först ta kontakt med  sjukvårdsrådgivningen1177, som alltid har sina telefoner öppna. Sjuksköterskorna där kan bedöma vårdbehovet och hänvisa till rätt instans när så behövs. Vid allvarliga tillstånd eller olycksfall ska man ringa 112.