Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stormfällda träd i Hangvar tas om hand

Publicerad 2019-07-17 09:50
De träd som fallit och tagit skada på fastigheten Hangvar Snäckeres 1:36 i samband med stormen Alfrida kommer nu att omhändertas.
Region Gotland kommer med hjälp av entreprenör att påbörja arbetet någon gång mellan vecka 29-31. I och med detta så kommer så kommer riset läggas på hög på angiven plats A (se bifogat dokument) under cirka sex månader för att sedan flisas på plats.
 
Virket kommer att läggas på plats B (Se bifogat dokument) i cirka en månad som sedan transporteras bort.
 
Vid eventuella frågor kontakta:
Christan Strängborn
Telefon: 0498-26 97 03.
 
Marcus Botvalde
Telefon: 0498-26 97 72.