Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Det finns särskilda regler för sommartrafiken i Visby

Publicerad 2019-07-17 10:00
Du vet väl om att flera gator i innerstan och kring inre hamnområdet är gångfartsområde och att det finns restriktioner för trafiken i innerstaden under sommaren?

I ett gångfartsområde får bilar köras – men inte i högre fart än gångfart (maximalt 7 km/h). Fordon har väjningsplikt mot de gående och det är parkeringsförbud på andra platser än särskilt anordnade parkeringsplatser. 

Sommartid är det även varje år motorfordonsförbud i Visby innerstad. I år mellan den 15 juni och 1 september. Förbudet innebär att endast behörig trafik får framföras under sommaren.

Med behörig trafik menas:

  • Yrkesmässig personbefodran - dock ej trafik i genomfart. 
  • Buss i linjetrafik. 
  • Taxi - dock ej trafik i genomfart. 
  • Transport av tunga eller skrymmande varor (inte bärbara) till eller från fastighet innanför murarna. 
  • Service-, underhålls-, reparations-, byggnads och liknande arbeten, dock att arbetet skall vara oundgängligt påkallat under förbudstiden.
  • Transport av sjuk- eller funktionshindrad person. 
  • Färd till eller från bostad samt färd till eller från fast uppställningsplats. Förutsättningen är då att fordonet förs av en som bor eller har fast uppställningsplats inom zonen. Med bostad jämställes tillfälligt boende på hotell, pensionat eller annat hyresrum.