Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Första rapporten om sommarens vård: 1177 Vårdguiden rätt väg till vård

Publicerad 2019-07-15 15:46
Ansträngt men stabilt, så kan läget i den gotländska sjukvården den tredje veckan i juli beskrivas. Extra vårdplatser har öppnats. 1177 Vårdguiden är rätt väg till vård i sommar.
Vårdplatsläget på lasarettet är som vanligt mitt i sommaren ansträngd på grund av många akut svårt sjuka bland de personer som just nu befinner sig på Gotland. Under sommaren prioriterar hälso- och sjukvården i huvudsak akut vård och utredning och behandling av tumörsjukdomar. 
 
- Vi fick öppna upp extra vårdplatser på lasarettet igår söndag. Vi bedömer att vårdplatssituationen fortsatt är ansträngd, säger Åsa Hedqvist, ställföreträdande sjukvårdschef. Vi ser bland annat en ökning av äldre sommargotlänningar med ett ökande vårdbehov. De får akut sjukvård på Gotland, och transporteras därefter hem till respektive hemregion för fortsatt vård, säger hon.
 
Turister och besökare på ön hänvisas i första hand till turistmottagningen på vårdcentralen Wisby Söder
- Vi får många samtal och i dagsläget räcker alla mottagningstider till alla vårdsökande med akuta åkommor, säger Nicme Ilia, enhetschef på vårdcentralen Wisby Söder. Under veckorna  28-32 håller turistmottagningen öppet till kl. 19.00 måndag-fredag.
 
Akutmottagningen endast för akut vård
Akutmottagningen tar hand om alla patienter som är i behov av akut vård. Det sker alltid en medicinsk prioritering så att patienterna med de största vårdbehoven går före patienter med lägre prioritering. För patienter med symtom som kan vänta tills bedömning kan ske på vårdcentralen uppmanas att vända sig dit eller till Sjukvårdsrådgivningen 1177.
 
1177 Vårdguiden rätt väg till vård i sommar             
1177 Vårdguidens webbplats 1177.se/gotland finns fakta och råd om sjukdomar och besvär. Du kan också få sjukvårdsrådgivning dygnet runt på telefon 1177. Där svarar erfarna sjuksköterskor på frågor och kan ge råd om man behöver uppsöka vårdcentral eller akutmottagning. Om det är fara för liv eller om det behövs en ambulans ska man ringa larmnumret 112.