Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Besvär på grund av djur

Vi lever nära både tama och vilda djur, och ibland kan det skapa  besvär för oss människor. Region Gotland kan hjälpa dig med att bedöma om problemet är så stort att det är en olägenhet för hälsan.  

Vad gör jag om jag besväras av någons husdjur? 

Börja med att kontakta den person som främst kan lösa problemet, till exempel din fastighetsägare eller granne. Om det trots det inte blir bättre kan du kontakta Region Gotland. Vi kan bedöma om störningen är så omfattande att den innebär en olägenhet för hälsan. 

Om det rör sig om djurskyddsärenden ska du vända dig till Länsstyrelsen på Gotland. Sedan 2018 har de även ansvar över tillsynslagen för hund och katt, till exempel ärenden som gäller aggressiva hundar.

Vad gör jag om jag besväras av vilda djur? 

Om vilda djur orsakar skada eller besvär är det fastighetsägaren själv som ska vidta förebyggande åtgärder på sin mark. I första hand gäller det långsiktiga åtgärder som gör att djuren tar sig någon annanstans, för så länge en gynnsam miljö finns kvar så kommer djuren komma tillbaka igen. Skyddsjakt på enstaka skadedjur eller vilt fungerar oftast bara på kort sikt.

Länsstyrelsen har en del råd om vilda djur på sin hemsida:

Ansökan om djur inom detaljplan

Om nötkreatur, häst, get, får eller svin, orm, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur ska hållas inom område med detaljplan krävs tillstånd från Miljö- och byggnämnden. Använd vår e-tjänst för att ansöka om att få ha djur inom detaljplan: 

Anledningen till att ett tillstånd behövs är för att grannarna ska få möjlighet att yttra sig, och för att förebygga störningar på grund av exempelvis ljud och lukt. Bor du utanför detaljplan behövs inget tillstånd, men vi rekommenderar att du på eget initiativ pratar med grannar och visar hänsyn.