Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ett steg närmare bro till Fårö

Publicerad 2019-06-28 12:12
Kommentar med anledning av att Trafikverket har fattat beslut om möjligheten att gå vidare i planerna på att ersätta den nuvarande färjeleden över Fårösund med en vägbro.

- Det här är ett positivt beslut, även om mycket återstår. Region Gotland måste nu ta ställning till om vi vill prioritera det här projektet, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius.

Regionen behöver i Trafikverkets förslag stå för planläggningskostnaderna. De ska då tas av länsplanen. Den har i dag cirka 20 miljoner per år vilket ska räcka till vägnätet över hela Gotland.

- Vi behöver väga det här mot andra behov och investeringar i länsplanen. Vi har med planen på en bro till Fårö i våra planeringsdokument, i fördjupade översiktsplanen på Fårö till exempel. Det handlar ju om att kunna leva och bo på Fårö året runt. En bro skulle innebära en trygghet i att kunna ta sig till och från ön på ett enklare, smidigare sätt, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius.