Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dina möjligheter

Som medarbetare utvecklas du dagligen tillsammans med dina kollegor – det är tillsammans vi når framgång! Att du har möjlighet att vara delaktig i frågor om verksamheten, måluppfyllelse och resurser samt att du får möjlighet till personlig utveckling är viktigt för oss.

Kompetensutveckling

Det är viktigt för oss att du får den stimulans och utveckling som du själv vill. Vi erbjuder dig utveckling i ditt arbete genom att du får möjlighet att kompetensutveckla dig inom ditt yrkesområde.

Vill du gå vidare med nya arbetsuppgifter finns det även möjlighet till en intern karriär.

Samverkan

Det är viktigt att det ges förutsättning för ett positivt arbetsklimat och vi tror på delaktighet för att tillsammans nå våra mål.

Genom vårt samverkanssystem, där regionen som arbetsgivare samarbetar med arbetstagare och fackliga organisationer, har du som medarbetare i Region Gotland möjlighet till inflytande, delaktighet och utveckling.

 

Förnyelsepriset

Förnyelsepriset är Region Gotlands eget pris som syftar till att stimulera utvecklingsarbete och uppmärksamma goda förebilder som jobbar för att förbättra service och kvalitet för dem vi finns till för. Varje år delas hela fem priser ut i kategorierna ”Förnyelsepriset”, ”Kvalitetspriset”, ”Servicepriset” och ”Årets temapris”.

Som medarbetare har du och dina kollegor möjlighet att vara med och tävla om de ärofyllda priserna genom ett bidrag som rör verksamhetsutveckling. Alla bidrag uppmärksammas på en stor mässa som äger rum på den årliga Förnyelsedagen, där även vinnare koras i alla kategorier.

Vägen till ledarskap

Vägen till ledarskap är ett program som vänder sig till medarbetare med intresse och potential för ledarskap. Programmet har tre huvudsakliga syften:

1. Tillgodose behoven av ledare som regionen har framöver
2. Identifiera medarbetare med potential att ta ett ledaruppdrag
3. Skapa utvecklings- och karriärvägar för medarbetare

Hitta direkt