Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Carina Ydsti på Roma äldreboende provar en upplevelsecykel.

”Boende som varit oroliga har blivit lugnare”

Publicerad 2019-06-24 13:19
Socialförvaltningen har prövat ny välfärdsteknik i projektet 3S. Nu utvärderas nyttan med robotkatter, nattkameror, GPS-sändare och mycket mer.

 – Jag skulle säga att mycket av det vi prövat har varit till stor nytta både för de boende och för personalen, säger Fredrik Westergaard som lett projektet med välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Med hjälp av statliga stimulansmedel har Region Gotland fått möjlighet att köpa in och pröva en mängd produkter som kan höja livskvaliteten och underlätta vardagen för människor med en demenssjukdom.

Produkter har testats på Gotlands alla demensboenden under våren, även de som drivs i privat regi. De boende har bland annat fått bekanta sig med robotkatter och robothundar, pröva att cykla i en virtuell verklighet, sova med nattkamera, och minnesträna med surfplattor och smart-tv.

– Katterna och hundarna har varit väldigt uppskattade. Personer som varit oroliga har blivit lugnare och det hjälper bättre än läkemedel i vissa fall, säger Fredrik Westergaard.

Den digitala nattillsynen har också ökat under projekttiden och på bland annat Roma äldreboende har flera kameror installerats.

– Vi stör inte då. Kameratillsynen har märkbart ökat nattfriden och känslan av att klara sig själv. Vi har i dag fem kameror igång, säger Jenny Lindgren, enhetschef på Roma äldreboende.

Projektet har nu avslutats men mycket av den nya tekniken finns kvar och används på boenden runt om på Gotland.

Samtidigt fortsätter den digitala satsningen inom socialförvaltningen. Just nu pågår ett projekt med att höja den digitala kompetensen.
Läs mer om projektet digital äldreomsorg här>>