Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Karl-Johan Boberg om besparingar och om det han är nöjd med första tiden som ordförande

Publicerad 2019-06-20 15:10
Tekniska nämnden hade möte den 19 juni, och beslutade bland annat om hur en del ofördelade besparingar ska tas. Det handlar bland annat om att minska kantklippningen vid vägar och på grönytor.

En utvärdering har även gjorts av månadskort plus för färdtjänsten. Det vill nämnden ta bort, och ersätta det med ett arbetspendlarkort.

Tekniska nämndens ordförande, Karl-Johan Boberg, berättar även i denna kortfilm om vad han är särskilt nöjd med de här första cirka sex månaderna med nya nämnden och i majoritet.