Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hållplats Katthammarsvik kan inte betjänas

Publicerad 2019-06-13 08:07
Bussarna på linje 41 kan av trafiksäkerhetsskäl inte betjäna hållplatsen Katthammarsvik under sommaren. Vi ber våra resenärer att istället använda hållplatsen Tomase, belägen vid före detta Wallins café. Tidtabellsinformationen på hemsidan och i Ridango-appen kommer att aktualiseras snarast.