Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samverkan utbildning och arbetsliv

Denna webbplattform är tänkt att ge dig som företagare ökad kunskap om vilket utbildningsutbud som finns inom Region Gotland idag och hur skolsystemet fungerar. Vi vill också att du ska få reda på hur du kan vara med och samverka med oss kring Region Gotlands utbildningar - inte minst för att kunna säkra god kompetensförsörjning på Gotland.

Det finns ett antal områden där du som företagare eller organisation kan samverka med oss kring våra utbildningar från förskola till yrkeshögskola. Till exempel kring studiebesök, föreläsningar som yrkes-/branschambassadör, praktikplatser (prao, APL och LIA), feriejobb, studie- och yrkesmässan Framtid Gotland, lokala programråd kring gymnasieutbildningar, som mentor kopplat till Ung Företagsamhet, kring planeringen av yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar och så vidare.

Varför samverka?

Samverkan mellan Region Gotland och företagen på Gotland kring våra utbildningar skapar förutsättningar för både individer och arbetsgivare. En hållbar relation mellan utbildningssystemet och företagen är avgörande för att Gotlands kompetensförsörjningsutmaning. Bristen på rätt kompetens är ett av de största hindren för tillväxt.

Dagens skolelever är morgondagens kollegor. Var med och väck intresset för just din arbetsplats eller yrkeskategori hos unga som funderar på utbildning, jobb, yrke och framtid eller studerande som snart är redo att gå ut i arbetslivet. Var med och utveckla nya utbildningar som behövs för kompetensförsörjningen och påverka våra nuvarande utbildningars innehåll och inriktning.

Våra sidor är under utveckling och vi räknar med att vara klara hösten 2019.