Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Mätingenjör Roger Magnusson

Nu mäter vi in fastighetsgränser i Väskinde, Lummelunda och Stenkyrka

Just nu utför Region Gotlands mätingenjörer mätningar av fastighetsgränser i socknarna längs kusten norr om Visby.

Bor du i Väskinde, Lummelunda eller Stenkyrka? Bli inte förvånad om du stöter på mätingenjörerna kring din fastighet på jakt efter gränsmarkeringar. Fastighetsgränserna är ofta markerade med rör i mark eller betonggjutning.

Mätningarna av fastighetsgränserna är en del i projektet DiSa, Digital samhällsbyggnad, och ska höja kvaliteten på våra kartor genom att få dem att stämma bättre med verkligheten.

Arbetet med att kvalitetssäkra fastighetsgränserna kommer att leda till mer korrekta underlag och snabbare handläggning i till exempel bygglovsärenden. Det kan också underlätta för dig som fastighetsägare, till exempel när du ska bygga nytt och vill veta exakt var fastighetsgränsen går.

Under sommaren kommer mätningarna fortsätta i Gothem och i Ljugarn.

Läs mer om fastighetsgränser i DiSa-projektet