Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Även vatten och avlopp i felanmälan

Publicerad 2019-06-03 07:45
Region Gotlands felanmälansapp har blivit ännu bättre. Du kan nu även anmäla fel och faror gällande vatten och avlopp - förutom frågor om mark, park, gator och trafik som man ju kunnat rapportera tidigare.

Tack för att du hjälper oss att snabbare laga och fixa fel!