Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Seminarium: Hur blir Visbys världsarvsstatus en ännu viktigare resurs för boende, näringsliv och besökare?

Välkommen på seminarium i Kapitelhusgården tisdagen den 11 juni för att diskutera hur Visbys världsarvsstatus kan höjas och bli en ännu viktigare resurs för hela Gotlands utveckling.

Sedan 1995 är Visby ett världsarv, tillsammans med andra platser såsom pyramiderna, Stonehenge, Machu Pichu och Kinesiska muren. På många sätt är Visby en otrolig plats där inte endast turister utan också boende, näringsliv och offentlig förvaltning har sin självklara plats i den levande staden. Hur förstärker vi de positiva sidorna av vårt världsarv och skapar stolthet över vår stad?

Inom ramen för arbetet med att ta fram en ny strategi och handlingsplan för världsarvet vill vi träffa såväl boende och verksamma som politiker, sakkunniga, fastighetsägare med flera.

Vi bjuder på smörgås och saft, baren är öppen!

Anmälan via epost till bjorn.sundberg@medeltidsveckan.se senast den 9 juni.

Tid: 11 juni klockan 17.00-19.30

Plats: Kapitelhusgården, S:t Drottensgatan 8, Visby

Seminariet arrangeras av Medeltidsveckan tillsammans med Värdsarvskontoret vid Region Gotland.