Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kören Visby voices, Kulturskolan Gotland

Röster i ruinen – upplev spännande körmöte i S:t Clemens ruin

Publicerad 2019-05-28 10:32
På lördag den 1 juni klockan 16:30 möts tre ungdomskörer från tre kulturskolor i landet och sjunger tillsammans i S:t Clemens ruin i Visby. (Observera att annan lokal och tid annonserats tidigare!)

Körerna ”De Visa” från Uppsala, ”Salta Röster” från Falun och ”Visby Voices” från Gotland kommer att utnyttja den gamla kyrkoruinens möjligheter till att skapa en scenisk körkonsert på ett sätt som överraskar och förstärker musikens uttryck.

”De Visa” med sin dirigent Helena Parrow består av trettio sångare i åldern 15–30 år arbetar med sceniska körframträdanden och gör varje år en egen show. Helena Parrow var under många år en uppskattad körledare på Barnkörveckan på Fårö.

Kören ”Salta Röster” består av ett trettiotal sångare under ledning av Gudrun Domar, som startade kören 2004. ”Salta Röster” har en mycket blandad repertoar från visa och pop till klassiskt och musikal. Kören samarbetar gärna med andra körer och ser fram emot körmötet på Gotland.

Från Kulturskolan Gotland kommer ”Visby Voices” som leds av Maria Wessman Klintberg. I kören sjunger 14 sångare en repertoar som spänner från gotländsk folkmusik till nutida körmusik. Kören har en hög ambitionsnivå och är uppskattad för sin fina klang. ”Visby Voices” utsågs år 2015 av Gotlands körförbund till Årets barn- och ungdomskör.

Körmötet i S:t Lars ruin kommer att bjuda på ett spännande program med musik som hämtats från hela världen, något är nyskrivet medan annat kanske sjöngs i ruinen redan under medeltiden. Konserten startar klockan 16.00 och det är fri entré.