Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Händelse anmäls enligt lex Sarah

Publicerad 2019-05-28 08:01
Socialförvaltningen anmäler ett ärenden enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Det var i början av året som en brukare larmade med sitt trygghetslarm efter att ha ramlat utomhus.

Enligt den anmälan enligt lex Sarah som nu lämnas till IVO tog det drygt en och en halv timme innan brukaren fick hjälp att ta sig upp.

En anhörig till brukaren fanns i närheten men hade inte kraft att hjälpa personen upp. Brukaren fick inga fysiska skador efter händelsen.

I utredningen av ärendet framkommer det brister i handhavande av trygghetslarm och att rutiner inte har följts.

– Vi ser allvarligt på händelsen och ser nu över rutinerna. Och med en ökad medvetenhet om vikten av att prioritera larm minimerar vi risken att något liknande händer igen, säger Hanna Ogestad, kvalitetschef på socialförvaltningen.