Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Shuttlestopp vid gamla hamnterminalen

Publicerad 2019-05-27 10:20
Det kommer att anläggas en av- och påstigningsplats utanför gamla hamnterminalen i Visby hamn för shuttlebussar kopplade till kryssningstrafiken. Från den tänkta platsen är det endast en kort promenad in till inre hamnen. Samtidigt har Region Gotland beslutat om att under tiden 17 juni till 18 augusti införa gångfartsområde på Skeppsbron med mera.

Av- och påstigningsplatsen blir längs Färjeleden efter cirkulationsplatsen vid gamla hamnterminalen och före detta fängelset (Sjumastaren) sett söderut. Bussarna kör alltså runt i cirkulationsplatsen och stannar vid en utmärkt plats för av- och påstigning. Detta är en trafiksäker och logistiskt bra lösning som också gillas av CMP, Copenhagen Malmö Port:
- Efter en kort promenad är man inne i centrala Visby. Det här är en klok och miljövänlig lösning, säger Henrik Ahlqvist på CMP.

Även övriga i Gotland Cruise Network är informerade om lösningen. Samtidigt har Region Gotland beslutat om att införa gångfartsområde på Skeppsbron (gäller på Skeppsbron, Hamnplan och delar av Hamngatan i Visby under tiden 17 juni till 18 augusti 2019). Detta för att göra området säkrare och mer attraktivt. Det levandegör hamnområdet och skapar förutsättningar för ett ökat flöde av människor.

Vid trafikering av gångfartsområde gäller:

  • Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

Trafikåtgärder kommer även göras i hamnområdet för öka efterlevnaden av gångfartsområdet.