Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland med i nationellt system för vattenrapportering

Publicerad 2019-05-27 10:17
Region Gotland har nu gått med i ett nationellt inrapporteringsverktyg gällande vattensituationen som drivs av branschorganisation Svenskt Vatten.

Under den torra sommaren 2018 fick både Svenskt Vatten och Region Gotland många frågor från allmänheten, media och myndigheter om det aktuella läget gällande vattenbrist och kapacitetsproblem.

För att underlätta och kunna överblicka den aktuella vattensituationen under denna sommar 2019 har Svenskt vatten tagit fram ett inrapporteringsverktyg som ska ge oss en samlad lägesbild.

Flera kommuner, regioner med flera har gått med.