Kontakt

Anna Myhr, enhetschef
Tel: 0498-20 35 46
E-post: anna.myhr@gotland.se

Eva Flemming, biträdande enhetschef 
Telefon: 0498-26 34 23
E-post: eva.flemming@gotland.se

Adress:
Mästergatan 5 E
621 82 Visby

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Arbetsmarknads- och integrationsenheten omfattar:

  • den samlade studie- och yrkesvägledningen
  •  verksamhet riktad mot ungdomar 16-20 år som varken studerar eller arbetar och omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret
  • Steget som hanterar arbetsmarknadsinsatser (bland annat arbetspraktik, sysselsättningsplatser, arbetsträning och offentligt skyddat arbete samt feriejobb för ungdomar)  
  • handläggnings-, stöd- och servicefunktioner för människor som är nyanlända till Sverige med uppehållstillstånd - det vill säga de som anvisats hit av Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen, valt att kommunplacera sig på Gotland samt anvisade kvotflyktingar.