Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förtydligande om säkerhetsventil för Södra Gotlands vattenförsörjning

Publicerad 2019-05-24 09:27
Inför start av Bräckvattenverket så kommer man höja trycket med upp till sju bar från vattentornet. Vi har byggt om vårt distributionssystem och vårt ledningsnät för att kunna möta det nya verket i Kvarnåkershamn.

Abonnenter i Hemse, Alva, Rone, Havdhem, Fide, Öja Burgsvik och Hamra uppmanas se över och eventuellt byta säkerhetsventilen som sitter vid varmvattenberedaren, för att klara ett högre tryck.

Trycket varierar beroende på var du är geografiskt beroende på husets placering över havet. På de här orterna har vi en variation av tryck och vi vill säkerställa att alla har säkerhetsventiler som är placerade vid varmvattenberedaren, som klarar sju bar som det nya trycket på nätet kan bli. Man får försöka lokalisera säkerhetsventilen vid varmvattenberedaren och där läsa av vilket tryck i Bar som den ska klara och man kan också kontakta sin rörmokare vilken säkerhetsventil man har.

Exempel på hur en säkerhetsventil kan se ut:

På locket till detta exempel framgår att denna säkerhetsventil är 9 Bar, d.v.s. över 7 Bar: