Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

TN vill ha plåtklädd bassäng i Hemse som förlänger badets livslängd 25 år

Publicerad 2019-05-24 08:42
Tekniska nämnden beslutade idag att hos regionstyrelsen ansöka om tilläggsanslag på fem miljoner för att klä den stora bassängen i Hemsebadet med rostfri plåt.
- Hemsebadet är viktigt för hela ön. Renoveringen av badet är en bra landsbygdsatsning, säger tekniska nämndens ordförande, Karl-Johan Boberg.

Av Sveriges cirka 450 badhus står flertalet inom en snar framtid inför behovet av att renoveras eller bytas ut. En förväntad livslängd på ett badhus är 30-50 år. Hemsebadet byggdes 1976 och är i behov av renovering. System för vattenrening och ventilation är uttjänta och behöver bytas. Detta till en kostnad om 15,5 miljoner kronor som budgetberedningen beslutat tilldela projektet. Även arbetsmiljön förbättras för driftpersonalen genom det nya vattenreningssystemet.

Renoveringen planeras starta 1 april 2020 och vara färdigställd 30 oktober 2020. Under den tiden planerar man hålla badet stängt.

Stålbassäng ökar livslängden

Nu ansöker nämnden alltså om ett tilläggsanslag på fem miljoner kronor för att klä den stora bassängen i sin helhet med rostfri plåt. För tydlighetens skull påpekar nämnden att det är möjligt att genomföra renoveringsarbetet utan att detta omfattas av en ny plåtbassäng. Renoveringen görs i så fall till den ursprungliga kostnaden på 15,5 miljoner kronor.

Det finns dock flera fördelar om Hemsebadets stora bassäng får ett nytt ytskikt bestående av rostfri plåt.

  • Genom att installera ett ytskikt i sin helhet bestående av rostfri plåt säkerställs en långsiktig drift av bassängen/anläggningen.
  • Livslängden bedöms till minst 25 år vilket är lika med de tekniska installationer som byts ut i samband med renoveringen.
  • Betydligt större säkerhet att i förväg planera den tid som badet kommer behöva stänga för renoveringen.