Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Asfaltering av Söderväg och Lännavägen

Publicerad 2019-05-24 08:25
Region Gotland kommer att asfaltera om två vägar i Visby under vecka 22.

Arbetet börjar på Söderväg mellan ÖB-rondellen och Gutevägen den 27 maj klockan 07.00 och planeras vara klart den 28 maj.

På Lännavägen startar arbetet den 28 maj och planeras vara klart den 29 maj.

Flaggvakter, som dirigerar trafiken, kommer att vara utplacerade. Framkomligheten blir begränsad och det kommer bli kortare avstängningar i samband med arbetet.

Tack för din hänsyn!