Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beslut i upphandling av skolskjutsar och kollektivtrafik

Publicerad 2019-05-22 13:45
Region Gotland har idag beslutat att ge Bergkvarabuss AB förtroendet att bli den framtida samarbetspartnern för skolskjutsar samt kollektivtrafik på Gotland.

I avtalet ingår att avtalsparten tillsammans med Region Gotland ska driva och utveckla trafiken.

– Det avtal som kommer att tecknas ger den möjlighet till både flexibilitet och utveckling som Region Gotland bedömer är viktigt för gotlänningarna, säger Birgitta Lidman, projektledare för upphandlingen.

I och med denna upphandling blir även det politiska beslutet att alla bussar ska använda fossilfria drivmedel, varav 70 procent av fordonen ska använda biogas som drivmedel, verklighet.

– Det kommande avtalet kommer dock inte att kosta mer än vad vi betalar idag, vilket är ungefär 120 miljoner kronor per år, säger Birgitta Lidman.

Region Gotland har gjort det som är möjligt för att nuvarande leverantörs personal inte ska mista sina anställningar. Kommande operatör ska ta över den personal som så önskar.

– Under avtalsperioden ska arbetsrättsliga villkor gälla och det är något vi kommer att följa upp regelbundet. Vi har tagit stöd av fackförbundet Kommunal i formuleringarna av just de här avtalsvillkoren, säger Birgitta Lidman.

Avtalet börjar gälla i juni 2020 och kommer att gälla i tre år. Eftersom det tar mellan tre och fyra år att genomföra en upphandling av trafik i den här omfattningen har arbetet med nästa upphandling redan påbörjats.