Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Amanda Krimi vill att fler ska kunna jobba heltid.

Därför vill Amanda att fler gör som hon - jobbar heltid

Publicerad 2019-05-21 17:01
Arbetet med fler i heltidsarbete inom regionen har satt igång. En av dem som är nöjd med att arbeta heltid är undersköterskan Amanda Krimi: ”Det är en självklarhet, min generation vill det.”

Region Gotland och fackförbundet Kommunal har inlett resan mot att fler ska kunna jobba heltid i framtiden.

Cirka 2 000 tillsvidareanställda medarbetare inom främst vård, skola och omsorg omfattas av det kollektivavtal som slutits mellan parterna, och av dem arbetar mer än 60 procent idag deltid. Majoriteten är kvinnor.

- Deltid är en kvarleva och den dröjer sig kvar eftersom det är kvinnodominerade yrken, tror Amanda Krimi.

- Det är en självklarhet att man ska ha rätt att jobba heltid, min generation vill det, fortsätter hon.

Amanda Krimi är 32 år och utbildad undersköterska. Hon jobbar sedan två år tillbaka på en demensavdelning på Roma äldreboende. För henne är det självklart att jobba heltid.

- Jag orkar. Jobbar man heltid får man faktiskt automatisk återhämtning på jobbet. Hon förklarar det som att de som jobbar deltid arbetar under arbetstopparna, när det är som mest att göra. De få aldrig de lugnare stunderna på jobbet. Då tror man inte att man orkar jobba heltid.

- Jag är också bra på att verkligen ta mina pauser och jag och mina kollegor stöttar varandra om någon behöver ta en kortare paus.

Amanda Krimi är engagerad fackligt och hon är arbetsplatsombud på sitt jobb. Hon tycker att arbetsmiljöfrågan är mycket viktig.

- Om personal inte orkar jobba heltid så är det inte arbetstidsmåttet det är fel på, utan arbetsmiljön. Då måste man ta tag i den. Hon säger också att det måste till en stor kultur- och organisationsförändring för att lyckas med heltidsresan.

- Jag har kollegor som vill jobba heltid men ännu finns inte en organisation som tillåter det eftersom det behövs flest personer på kvällar och helger, säger hon.

Med Kommunals och Region Gotlands satsning på heltidsresan hoppas Amanda Krimi att det börjar hända saker nu. Både för jämställdhetens skull och för att vi går mot en tid då allt fler måste jobba heltid för att vi ska klarar av välfärden. Men lika viktig är heltidsresan också för den enskilde.

- Det är stor skillnad i plånboken, och det påverkar pensionen, säger Amanda Krimi.